ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9 تا 15

مشاوره و نوبت دهی 02632728716

دکتر سپهر جوادی کوشش

دکتر سپهر جوادی کوشش

دکتر سپهر جوادی کوشش

کد نظام پزشکی: آ-4878

شماره تماس:
شبکه های اجتماعی:

متخصص ژنتیک پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی