ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9 تا 15

مشاوره و نوبت دهی 09426001505

متخصصین

دکتر سپهر جوادی کوشش

متخصص ژنتیک پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی