ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه 9 تا 15

مشاوره و نوبت دهی 02632728716

بلاگ

مرتب سازی

فولیکولهای آنترال

تعداد فولیکولهای آنترال چیست و چگونه می توان از آن برای ارزیابی باروری استفاده کرد؟

بیماران ناباروری شاید از برخی اطلاعات پایه این حوزه اطلاعاتی داشته باشند از جمله اینکه تخمدان موجب تولید تخمک می شود، تخمک از سطح تخمدان رها می شود و در دوره تخمک گذاری از چرخه قاعدگی یک زن این تخمک رها شده وارد لوله های فالوپی می شود.

ناشنوایی

ناشنوایی یا کم شنوایی ژنتیکی

اختلال شنوایی شایع ترین اختلال حسی در دوران کودکی و بزرگسالی است. اختلال شنوایی می تواند به دلایل ژنتیکی (ارثی) و یا به دلایل غیر ژنتیکی مانند عفونت های دوران بارداری و عوامل محیطی دیگر ایجاد شود.

بیماری های ژنتیکی

نقش بیماری ژنتیکی در مراحل مختلف زندگی چیست

بیماری های ژنتیکی با فراوانی مختلف در تمام مراحل زندگی رخ می دهند. به طوریکه تخمین زده می شود تا 50% موارد لقاح، سلول تخم به علت اختلالات شمارشی کروموزومی از بین می روند. از بین تمام موارد...

دسته بندی ها

جهش ژنتیکی - de novo

تغییرات ژنتیکی که به صورت جهش‌های de novo (این یک اصطلاح لاتین به معنی از نو - anew - و یا از ابتدا - from the biginning - می باشد که طی فرآیند میوز می تواند یک خطای جدیدی ایجاد شود

فولیکولهای آنترال

بیماران ناباروری شاید از برخی اطلاعات پایه این حوزه اطلاعاتی داشته باشند از جمله اینکه تخمدان موجب تولید تخمک می شود، تخمک از سطح تخمدان رها می شود و در دوره تخمک گذاری از چرخه قاعدگی یک زن این تخمک رها شده وارد لوله های فالوپی می شود.

سندرم X سه‌گانه

سندرم X سه‌گانه اختلالی کروموزومی شایعی است که عمدتا تشخیص داده نمی‌شود یک کروموزوم جنسی زنانه اضافه در آن دیده شده و بدون علامت یا علائم خفیفی می‌باشد.

بیماران ناباروری شاید از برخی اطلاعات پایه این حوزه اطلاعاتی داشته باشند از جمله اینکه تخمدان موجب تولید تخمک می شود، تخمک از سطح تخمدان رها می شود و در دوره تخمک گذاری از چرخه قاعدگی یک زن این تخمک رها شده وارد لوله های فالوپی می شود.

0

اختلال شنوایی شایع ترین اختلال حسی در دوران کودکی و بزرگسالی است. اختلال شنوایی می تواند به دلایل ژنتیکی (ارثی) و یا به دلایل غیر ژنتیکی مانند عفونت های دوران بارداری و عوامل محیطی دیگر ایجاد شود.

0

بیماری های ژنتیکی با فراوانی مختلف در تمام مراحل زندگی رخ می دهند. به طوریکه تخمین زده می شود تا 50% موارد لقاح، سلول تخم به علت اختلالات شمارشی کروموزومی از بین می روند. از بین تمام موارد...

0

بارداری دوران کرونا

اگر باردار هستید یا در 42 روز گذشته باردار بوده اید (اخیراً باردار بوده‌ اید) یا در حال شیردهی هستید ، احتمالاً نگران تاثیر بیماری کرونا بر خود و نوزادتان هستید. همچنین ممکن است در مورد ایمنی واکسن...

جهش ژنتیکی - de novo

تغییرات ژنتیکی که به صورت جهش‌های de novo (این یک اصطلاح لاتین به معنی از نو - anew - و یا از ابتدا - from the biginning - می باشد که طی فرآیند میوز می تواند یک خطای جدیدی ایجاد شود

سندرم X سه‌گانه

سندرم X سه‌گانه اختلالی کروموزومی شایعی است که عمدتا تشخیص داده نمی‌شود یک کروموزوم جنسی زنانه اضافه در آن دیده شده و بدون علامت یا علائم خفیفی می‌باشد.

ویدئو ها

بر چسب ها